Cựu chiến binh với Đảng


Chúng ta - những cựu chiến binh
Cùng dâng lên Đảng quan vinh đôi lời
Cuộc chiến binh - Cả cuộc đời
Của bao thế hệ con người quê ta
Cùng sinh ra ở quê nhà
Ra đi đánh giặc - Đó là việc chung

Tuy chưa xứng bậc anh hùng
Máu đà đỏ thấm vào chung đất này
Giờ đây anh vẫn còn say
Chống càn diệt địch: Những ngày lập công
Giờ đây về với ruộng đồng
Công trường, xí nghiệp: Máu nồng vẫn say
Giờ về: Không đủ chân tay
Đủ niềm kiêu hãnh, để say, để nồng
***
Trời cao có áng mây hồng
Có sao hoàng đạo, có lòng vị tha
***
Hết rồi những buổi giặc pha
Nhưng vẫn còn đó giặc MA, giặc TÀ
Nó đang len lỏi từng nhà
Nó là nguy hiểm nếu ta không phòng
Cựu chiến binh nguyện một lòng
Sắt son với Đảng, tâm đồng với dân
Cựu chiến binh chẳng phân vân
Giặc nào cũng diệt để xuân muôn nhà
Cựu chiến binh quyết trồng hoa
Hoa anh hùng nở từng nhà đẹp tươi
Cựu chiến binh nguyện là người
Niềm tin sắt đá, sáng ngời nghĩa trung
Nguyện đi theo Đảng đến cùng
Sắt son một dạ, bão bùng chẳng lay
Trước bao cám dỗ đời nay
Cựu chiến binh quyết thẳng tay tiễn trừ
Cho con, cho cháu bây giờ
Được sống hạnh phúc bên bờ vinh quang
Để cho đẹp xóm đẹp làng
Đẹp trong ý Đảng - Nắng vàng ngày xuân

Nhân ngày 03.02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét