Mừng cháu tuổi thứ 2

Hai tuổi chưa rụng rốn
Hai tuổi chẳng biết cười
Hai tuổi oe oe khóc
Hai tuổi không lăn lóc
Hai tuổi chẳng biết bò

Hai tuổi chỉ nằm co
Không biết ngồi, không nói
Hai tuổi có biết đói
Nhưng chẳng thèm cháo, cơm
Cũng chẳng biết mùi thơm
Cũng chẳng thèm chi cả
Hai tuổi thế mới lạ
Hay là con nhà Bờm ???
----
Lên hai đầy cữ một ngày
Làm sao cháu biết cái này, việc kia

(Thơ PaPa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét